თემაზე “სარტყელი და გზა” ვანგ სიაოვენმა ლექცია წაიკითხა

[:ka]

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტის მოწვევით, ლანჭოუს უნივერსიტეტის – პროფესორმა ვანგ სიაოვენმა, ლექცია თემაზე “ერთი სარტყელი, ერთი გზა”, იგივე ახალი აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყელი წაიკითხა.

ვანგ სიაოვენის კველვის სფერო რეგიონული ეკონომიკა, ფინანსები, საერთაშორისო ეკონომიკა, სავაჭრო, სამრეწველო და სასოფლო ეკონომიკაა. მას გამოქვეყნებული აქვს 60-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი.

ლექციაზე განხილებოდა: აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყელის დაფარვის გეოგრაფიული ზონა; აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყლის აშენების სტრატეგიული მნიშვნელობა;აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყლის საფუძველზე დამყარებული სავაჭრო თანამშრომლობა საქართველოს მაგალითზე; აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყლის საფუძველზე დამყარებული ინდუსტრიული თანამშრომლობა; რჩევები, თუ როგორ გავამყაროთ ვაჭრობა და ინდუსტრიული თანამშრომლობა “აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყელის” საფუძველზე.

[:]

Comments

კომენტარის დატოვება