[:ka]

შეუძლია ჩინეთს გააკეთოს ეს? ეს არის გადამწყვეტი კითხვა მსოფლიოში ყველაზე დიდი და გაბედული ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური ექსპერიმენტის. ამავე დროს, ბირთვი ქვეყნის მომავალი პერსპექტივებისა არის მისი ლიდერის,  სი ძინფინგის  მართვის ფილოსოფია.

63 წლის რეფორმატორმა, პრობლემების გადაჭრის საკუთარი ხერხები შემოიტანა, განსაკუთრებით, ხმაურიანი გლობალური მოვლენების შემდეგ. ვინაიდან, ადამიანები, მისი უმთავრესი საზრუნავი იყო და მათ დახმარება ესაჭიროებოდათ, სის გამოცდილება, გამბედაობა და უნარი იქცა ერთგვარ იარაღად, პოლიტურ არენაზე.

წელს, ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ეროვნული კონგრესი, აირჩევს ახალ ლიდერებს ხუთი წლის ვადით. ჩინეთის მშპ-ს პროგნოზით, 2020 წლისთვის ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი გადააჭარბებს 90 ტრილიონი იუანი (13 ტრილიონი დოლარი) იქნება, ხოლო მოსახლეობაში, საშუალო კლასის ფენა მოსალოდნელია, რომ 400  მლნ. გაუტოლდეს.

მიზანი მოახლოვდება და იქნება სწრაფად მისაღწევი, იმ შემთხვევაში, თუ  ყველა თანამდებობის პირი იმოქმედებს და იხელმძღვანელებს სის „ოთხი აღქმით“. რაც ქვაკუთხედია კეთილდღეობის, გაუმჯობესების, კანონის უზენაესობის და პარტიის მკაცრი მმართველობის. ამ სტრატეგიის მიზანია მართოს ქვეყანა სწორად და იდგეს მსოფლიო არენის ცენტრში.

ახალი აზრები, ახალი ქმედებები

ჩრდილოეთ ჩინეთის გაღატაკებული სოფლის მმართველობიდან მან მოწინავე ერის ლიდერობამდე მიაღწია. სიმ აჩვენა ღრმა გაგება სახელმწიფო მმართველობის, აშკარა ეკონომიკური და სოციალური რეფორმების, საგარეო საქმეთა და სამხედრო ტრანსფორმაციის. ეკონომიკურ სფეროში, იგი ხელმძღვანელობდა ჩინეთს და  მიაღწია თვალსაჩინო ზრდას, მიუხედავად  ეკონომიკში, იმ დროისთვის არსებული მძიმე პრობლემებისა. ამჟამად, ჩინეთს მსოფლიოს ეკონომიკური ზრდის 30%-ში შეაქვს წვლილი. სი მიმდინარე ეტაპს  “ახალ ნორმალურს” უწოდებს, რომელის მეშვეობითაც  ეკონომიკის განვითარება  უფრო მდგრადი და ინკლუზიურია.

ჩინეთი იმედოვნებს, რომ ამ წელს მათი მშპ დაახლოებით 6.5 პროცენტით გაიზრდება. სი არის მთავარი მამოძრავებელი მექანიზმი ეკონომიკური და საზოგადოებრივი ყველა ასპექტის, ფინანსური სექტორიდან დაწყებული ჯანდაცვის ჩათვლით. ის  ხაზს უსვამს და ყურადღებას ამახვილებს  კანონის უზენაესობაზე და ამოწმებს ძალას. მისი მიზანია შეიქმნას ეროვნული ზედამხედველობის კომისია. მოსამართლეები ,უშაობენ  სამოქალაქო კოდექსის ცვლილებებზე, რათა უკეთ დაიცვან ხალხის უფლებები.

მისმა კამპანიამ კორუფციის წინააღმდეგ, მოიპოვა “გამანადგურებელი იმპულსი”.  მე -18 CPC ეროვნული კონგრესის შემდეგ , არანაკლებ 240 მაღალჩინოსანი და 1 მილიონზე მეტი დაბალი რანგის ჩინოვნიკი გამოძიეს. როგორც ჩინეთის საქმიანი ადამიანებმა, ტურისტებმა და სტუდენტებმა უკვე  მიღწიეს მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხეში, სი ხედავს ჩინეთის არა მხოლოდ ბენეფიციარის, არამედ, ქვეყანას როგორც გლობალიზაციის ნაწილს. მან მოინახულა დაახლოებით 50 ქვეყანა და  ანხორციელებს თავის მისიას  “ერთობა მომავალში.” 2013 წელს დაწყებული პროექტი „ ქამარი“ და საგზაო ინიციატივა, მიმართულია აზიის დაკავშირებისკენ ევროპასა და აფრიკასთან. ამ პროექტის ფარგლებში, სამი წლის განმავლობაში, ჩინეთმა ხელი შეუწყო ეკონომიკური და სავაჭრო თანამშრომლობის აშენებას მსოფლიოს 20 ქვეყანაში. ხოლო, რაც შეეხება ჩინეთის შეთანხმებას და  მოვალეობას ქალაქ პარიზის კლიმატის ცვლილებასთან, კვლავ  ურყევი რჩება.

[:]