ჩინეთის კომერციის სამინისტრო: ჩინეთი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება აშშ-ს ჩიპების კანონპროექტს

აშშ-ს კონგრესის მიერ მიღებული ჩიპების და მეცნიერების აქტი შეიცავს დებულებებს, რომლებიც ზღუდავს შესაბამისი კომპანიების ნორმალურ ეკონომიკურ, სავაჭრო და საინვესტიციო საქმიანობას ჩინეთში, რაც დისკრიმინაციულია და დაამახინჯებს ნახევარგამტარების მიწოდების გლობალურ ჯაჭვს და შეაფერხებს საერთაშორისო ვაჭრობას, განაცხადა 18 აგვისტოს ჩინეთის კომერციის სამინისტრომ.

აშშ-ს კანონმდებლობა არის ტიპიური დიფერენცირებული ინდუსტრიის მხარდამჭერი პოლიტიკა, უზარმაზარი სუბსიდიებით, რომელიც მიეწოდება აშშ-ს ჩიპების სექტორს, განაცხადა სამინისტროს სპიკერმა სიუე ძიუეთინგმა პრესკონფერენციაზე.

აშშ-ის კანონპროექტი უნდა განხორციელდეს WTO-ს შესაბამისი წესებისა და ღიაობის, გამჭვირვალობისა და არადისკრიმინაციული პრინციპების შესაბამისად და ხელი შეუწყოს გლობალური ინდუსტრიული და მიწოდების ჯაჭვების უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შენარჩუნებას და ფრაგმენტაციის თავიდან აცილებას, განაცხადა სიუმ.

ჩინეთი მტკიცედ ეწინააღმდეგება კანონპროექტს და თვალს მიადევნებს მისი განხორციელების პროგრესს, თქვა შუმ და დასძინა, რომ საჭიროების შემთხვევაში, ჩინეთი მიიღებს ძალისმიერ ზომებს თავისი ლეგიტიმური უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად .