ჩინელმა მატერიალურმა მეცნიერთა ჯგუფმა მინის ბიოდეგრადირებადი და გადამუშავებადი ფორმა შექმნა, რომელიც კომერციალიზაციის შემთხვევაში მომავალში მდგრად ეკონომიკას შეუწყობს ხელს.

მინა ადამიანის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, მაგრამ არაბიოდეგრადირებადი მინის ფართო გამოყენება გარემოს დიდ საფრთხეს უქმნის.

ბიოლოგიური წარმოშობის მინის წარმოების მთავარ გამოწვევას მისი მოლეკულების თერმული არასტაბილურობა და მაღალ ტემპერატურაზე ადვილად შლადობა წარმოადგენს.

ჩინეთის მეცნიერებათა აკადემიის Process Engineering ინსტიტუტის მკვლევრებმა ბიოლოგიური წარმოშობის ეკოლოგიურად სუფთა მინა შექმნეს.

ბიოდეგრადირებადი, გადამუშავებადი მინა ფორმირების კარგ უნარებსა და ოპტიკურ მახასიათებლებს ავლენს. მინის ამგვარი სახეობა ექვემდებარება სამგანზომილებიანი ბეჭდვითი დანამატების წარმოებასა და ყალიბის ჩამოსხმას.

მიუხედავად იმისა, რომ ბიომოლეკულური მინის კონცეფცია ჯერ კიდევ ლაბორატორიულ ეტაპზეა, მკვლევარების თქმით, მდგრადი მომავლის მწვანე სიცოცხლის ტექნოლოგიას წარმოადგენს.

წყარო