Sinomedia

[:ka]10 ფოტოსურათი ჩინეთის ირგვლივ, 20-26 ოქტომბერი[:]

[ფოტო/VCG]

[:ka]

Ten photos from across China: Oct 20-26
ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მე-19 ეროვნული კონგრესის დახურვის სესია, 2017 წლის 24 ოქტომბერი [ფოტო/VCG]
1 400 წელზე ასაკოვანი ხე, სი’ანის ტაძარი, შაანსის პროვინცია [ფოტო/VCG]
შემოდგომის მოსავალი [ფოტო/VCG]
მსოფლიოში პირველი ურელსო მატარებელი, ხუნანის პროვინცია [ფოტო/VCG]
[ფოტო/VCG]
[ფოტო/VCG]
[ფოტო/VCG]
[ფოტო/VCG]
[ფოტო/VCG]
[ფოტო/VCG]
[:]

Exit mobile version