თვე: იანვარი 2024

  • ჩინეთის მთავრობის სტიპენდიები 2024

    ჩინეთის მთავრობის სტიპენდიები 2024

    დაიწყო განაცხადების მიღება სასტიპენდიო პროგრამისთვის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში (2024-2025). პროგრამა ითვალისწინებს უმაღლესი განათლების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურებზე, ასევე მეცნიერ- მკვლევართა პროგრამებსა და ჩინური ენის შემსწავლელ კურსებზე სწავლის და ცხოვრებისათვის საჭირო ხარჯის სრულად დაფინანსებას. წარმოსადგენი დოკუმენტაციისა და საკონკურსო პროცედურების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ განათლების საერთაშორისო ცენტრის ვებგვერდზე https://shorturl.at/jyDX2 სასტიპენდიო პროგრამით დაინტერესებული მოქალაქეებისთვის საკონსულტაციო შეხვედრები გაიმართება […]

  • ჩინური კულტურის დრაკონი

    ჩინური კულტურის დრაკონი

     დასავლური კულტურისგან განსხვავებით, ჩინურ კულტურაში დრაკონი მითიურ, სასიხარულო და უზენაეს არსებად ითვლება. ჩინურ მითოლოგიაში დრაკონებს უზღვავი ძალა და ენერგია აქვთ, აკონტროლებენ ქარსა და წვიმას, მდინარეებსა და ზღვას, ანათებენ ცას, კეთილდღეობა მოაქვთ სამყაროსთვის.  სასოფლო-სამეურნეო საზოგადოებაში დრაკონები ძლევამოსილ თილისმებად ითვლებიან, რომლებიც უხვი მოსავლისა და აყვავების მიზნით, ხელს უწყობენ ცას, დედამიწასა და ადამიანებს შორის კარგი ამინდის შექმნას.  ძველ […]