[:ka]სი ძინფინგი: გავაძლიეროთ მრავალპარტიული ობლიგაციები[:]

[:ka]

სოციალიზმი ჩინური მახასიათებლებით: ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელობა არ უკუაგდებს, არამედ უფრო აფართოვებს და ეფექტურ დემოკრატიას აყალიბებს, განაცხადა ჩინეთის პრეზიდენტმა, სი ძინფინგმა.

ჩინეთის პრეზიდენტმა, რომელიც ასევე ცენტრალური კომიტეტის ცენტრალური კომიტეტის გენერალური მდივანია, All-China Federation of Returned Overseas Chinese, China Zhi Gong Dang, ჩინეთის დემოკრატიული ლიგის წარმომადგენლებთან და სხვა უპარტიო პოლიტიკურ მრჩევლებთან დისკუსიისას განცხადება გააკეთა.

სი: “სოციალიზმმა ჩინური მახასიათებლებით შეაბიჯა ახალ ეპოქაში, რომელიც მოითხოვს CPC- ს მრავალპარტიული თანამშრომლობისა და პოლიტიკური კონსულტაციების სისტემის გაძლიერებას, სოციალისტური დემოკრატიული პოლიტიკის განვითარებასა და ზომიერად წარმატებული საზოგადოების ჩამოყალიბების უზრუნველყოფას.”

მან მოუწოდა არაკომუნისტური პარტიებსა და არაპარტიული მრჩევლებს, რომ გაზარდონ თავდაჯერებულობა, დაისახონ პოლიტიკური მიზანი, მიიღონ აქტიური როლი რჩევის მიცემისა და კონსენსუსის მიღწევის საქმეში.

შეხვედრის დროს რვა პოლიტიკურმა მრჩეველმა შეიმუშავა ის საკითხები, როგორიცაა რეფორმების გაღრმავება, ღიაობა, დიპლომატია, ინოვაცია და სამეცნიერო შეფასება.

წინადადებების მოსმენის შემდეგ, სიმ განაცხადა, რომ მოხარულია, ჩინეთის სახალხო პოლიტიკური საკონსულტაციო კონფერენციის ეროვნული კომიტეტის წევრებთან საუბრით და შესაბამისმა უწყებებმა მათ წინადადებებს დიდი მნიშვნელობა უნდა მიანიჭონ.

მან აღნიშნა, რომ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში CPC-იმ მხარი დაუჭირა ჩინური მახასიათებლებით სოციალიზებას, ძირითად პოლიტიკის წინ დაყენებითა და მნიშვნელოვანი ზომების სერიების მიღების დანერგვით, ასევე მრავალ პრობლემის დაძლევით ისტორიული პროგრესირებას.

ამ პროგრესის მიღწევა ადვილი არ არის, განაცხადა მან და დასძინა, რომ პროგრესი არის როგორც CPC-ს მტკიცე ხელმძღვანელობის შედეგი, ისე თითოეული ადამიანის შრომა. არაკომუნისტური პარტიებმა და უპარტიო პოლიტიკური შეხედულების მქონე პირებმაც ხელი შეუწყო პროგრესს.

CPC-ს მრავალპარტიული თანამშრომლობისა და პოლიტიკური საკონსულტაციო სისტემა ჩინეთის ძირითადი ნაწილი და ახალი ტიპის პოლიტიკური სისტემაა, რომელიც ქვეყნის მიწაზე იზრდება, განაცხადა სიმ.

სისტემა არის მარქსისტული თეორიისა და ჩინეთის რეალობის ინტეგრაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ფართო სპექტრის ადამიანთა ფუნდამენტურ კეთილდღეობასა და ძველ პოლიტიკურ პარტიულ სისტემაში არსებული არახელსაყრელი პირობების თავიდან აცილებას, რომელიც მცირე ჯგუფების ინტერესებს წარმოადგენს.

ჩინეთის სისტემაში ყველა პოლიტიკური პარტია და ნებისმიერი არაპარტიული შეხედულებების მქონე პირები გაერთიანდება საერთო მიზნების გარშემო, ისეთი სიტუაციების თავიდან აცილებით, როგორიც არის ერთი პარტიის მმართველობა ზედამხედველობის გარეშე ან მკაცრი კონკურენციის გარეშე და სხვა სისტემებში მბრუნავი მმართველობა.

სისტემა დიდი წვლილი შეაქვს კაცობრიობის პოლიტიკურ ცივილიზაციაში, ვინაიდან ეს არ არის მხოლოდ ჩინეთის რეალობისთვის შესაფერისი, არამედ ერის თავგანწირულობისა და ინკლუზიისა შესანიშნავი ტრადიციული კულტურა, განაცხადა სიმ.

მისი თქმით, CPC დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მრავალპარტიულ თანამშრომლობას. CPC- ს მრავალპარტიული თანამშრომლობისა და პოლიტიკური კონსულტაციების სისტემა არა მხოლოდ ხაზს უსვამს პარტიის ხელმძღვანელობას, არამედ ხაზს უსვამს სოციალისტურ დემოკრატიას.

სიმ მოუწოდა არაკომუნისტურ პარტიებს შეინარჩუნონ მრავალპარტიული თანამშრომლობის სისტემისკენ სწრაფვა, შეინარჩუნონ თავიანთი მიზანი, დააკვირდნენ ჩინურ მახასიათებლებით სოციალიზმის ჩამოყალიბებას, შექმნან, განავითარონ ჩინეთის სოციალისტური პოლიტიკური პარტიების სისტემა.

სის თქმით არის იმის იმედი, რომ არაკომუნისტური პარტიები და უპარტიო პირები გახდებიან CPC-ს კარგი მრჩევლები, თანაშემწეები და კოლეგები, მან მოუწოდა ერთობლივი ძალისხმევას ქვეყნის მშენებლობისთვის.

ასევე აღნიშნა, რომ სრულყოფილად გამოიყენებს პოლიტიკური პარტიის საკონსულტაციო პლატფორმას, კონსულტაციების მეშვეობით მოაგვარებს საკითხებს უფრო ეფექტური განხილვისა და სიბრძნის, ძლიერებისა და კონსენსუსის მიღწევის გზით.

პოლიტიკური პარტიების საკონსულტაციო სისტემის გაუმჯობესება აბსოლუტურად არ არის ზედაპირული წარმოდგენა, ის არსებობს იმისთვის, რომ შემოგვთავაზოს რეალური წინადადებები, განაცხადა სიმ.

პრეზიდენტმა სიმ მოუწოდა ერთობლივ ძალისხმევას, რათა უზრუნველყოს გადამწყვეტი გამარჯვება ზომიერად წარმატებული საზოგადოების შექმნაში, გაიმარჯვოს სამ მკაცრ ბრძოლაში – ძირითადი რისკების თავიდან აცილება და მოგვარება, სიღარიბის შემცირება და დაბინძურების თავიდან აცილება და პრევენცია.

არაკომუნისტურმა პარტიებმა უნდა გაზარდონ თავიანთი ორგანიზაციული უნარ-ჩვევები, ხოლო უპარტიო პოლიტიკურმა კონსულტანტებმა, გზა უნდა გაიკვალონ სოციალისტური უმთავრესი ღირებულებების პრაქტიკაში გადაყვანასა და პოზიტიურ ენერგიად გავრცელებაში. მან დაამატა, რომ All-China Federation of Returned Overseas Chinese უნდა გარდაიქმნას საზღვაგარეთ მცხოვრები ყველა ჩინელ ხალხთა გაერთიანებისთვის ხელშემწყობ ხიდად, ასევე ხელი შეუწყონ რეფორმებს, ღიაობასა და სოციალისტურ მოდერნიზებას, განაცხადა სიმ.

[:]

Comments

კომენტარის დატოვება