[:ka]ჩინეთის ეროვნული პარკები და დაცული ტერიტორიები[:]

[:ka] დღეს ჩინეთში უამრავი დაცული ტერიტორია და ეროვნული პარკია. ასევე დიდია საპილოტე ეროვნულ პარკთა რაოდენობაც. ჩინეთმა ეროვნული პარკებისა და დაცული ტერიტორიების განვითარებისა და მართვისათვის გეგმა…

View More [:ka]ჩინეთის ეროვნული პარკები და დაცული ტერიტორიები[:]