ჭდე: როგორ შევარჩიოთ ჩაი

  • ჩაის გადამუშავება და კლასიფიკაცია

    ჩაის გადამუშავება და კლასიფიკაცია

    [:ka] ჩაის კლასიფიკაცია განსაზღვრულია მისი დამუშავების პროცესზე. ფაქტობრივად,  ახალ ფოთლებს, რომელსაც იღებენ ჩაის მცენარიდან, შეუძლია აწარმოოს სხვადასხვა სახეობის ჩაი. ამას კი განაპირობებს მისი დამუშავების პროცესი. საერთოდ, ჩაის გადამუშავება, მოიცავს ხუთ ძირითად ეტაპს: ხმობა, ფერმენტაცია, ფერმენტების დეაქტივაცია, რხევა და გამოშრობა. ხმობა   ჩაის ფოთლების მოკრეფის შემდეგ, პირველი ეტაპი მისი დამუშავებისა არის წყლის გამოცალკევება ფოთლებისგან. ამ პროცესს ეწოდება სწორედ […]