ჭდე: სამზარეულოს ღმერთი

  • სიაონიენიე და ძიწაო

    სიაონიენიე და ძიწაო

    „სიაო ნიენ[1]“ ტრადიციული ჩინური ფესტივალია, „სიაონიენიეს“[2] ასევე უწოდებენ „კუო სიაონიენ“[3]. ჩრდილოეთ ჩინეთის მოსახლეობა მთვარის კალენდრით მეთორმეტე თვის 23-ე დღეს უწოდებს „პატარა წელს“, ხოლო სამხრეთელები – იმავე თვის 24-ე დღეს. „ძი წაო“ (祭灶[4]) ძალიან გავრცელებული და ჩინელი ხალხისთვის უმნიშვნელოვანესი ტრადიციაა. წარსულში „სამზარეულოს ღმერთის“ სალოცავს ან მის კერპს ყოველი ოჯახის სამზარეულოში იხილავდით. „სამზარეულოს ღმერთი“ ახალი წლის წინა […]