ჭდე: სამხრეთ კავკასია

  • [:ka]აფართოებს თუ არა ჩინეთი საკუთარ ჩართულობას სამხრეთ კავკასიაში?[:]

    [:ka]აფართოებს თუ არა ჩინეთი საკუთარ ჩართულობას სამხრეთ კავკასიაში?[:]

    [:ka] სამხრეთ კავკასია პეკინის ყურადღების ცენტრში აქტიურად არც ისე დიდი ხნის წინ მოექცა, როგორც „სარტყელი და გზის“-ს კორიდორის შუაში განლაგებული  რეგიონი.  სწორედ აღნიშნული პროექტის და ასევე რეგიონის ეკონომიკური დინამიკის საშუალებით, ჩინეთის ჩართულობა სამხრეთ კავკასიაში წლიდან წლამდე იზრდება. არც ისე დიდი ხნის წინ, სამხრეთ კავკასიის რეგიონი არ ყოფილა ჩინეთის მსოფოს ეკონომიკური ექსპანსიისთვის მიმზიდველი ადგილი.  2000-იან წლებში […]