ჭდე: საჯარო ლექცია

  • თემაზე “სარტყელი და გზა” ვანგ სიაოვენმა ლექცია წაიკითხა

    თემაზე “სარტყელი და გზა” ვანგ სიაოვენმა ლექცია წაიკითხა

    [:ka] თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტის მოწვევით, ლანჭოუს უნივერსიტეტის – პროფესორმა ვანგ სიაოვენმა, ლექცია თემაზე “ერთი სარტყელი, ერთი გზა”, იგივე ახალი აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყელი წაიკითხა. ვანგ სიაოვენის კველვის სფერო რეგიონული ეკონომიკა, ფინანსები, საერთაშორისო ეკონომიკა, სავაჭრო, სამრეწველო და სასოფლო ეკონომიკაა. მას გამოქვეყნებული აქვს 60-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. ლექციაზე განხილებოდა: აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყელის დაფარვის გეოგრაფიული […]