ჭდე: შესაწირის შეწირვის ცერემონია

  • მიაოხუეი – ტაძრის შეკრებების მონახულება

    მიაოხუეი – ტაძრის შეკრებების მონახულება

      ტაძრის შეკრებების მონახულება, იგივე კუანგ მიაოხუეი[1], ჩინეთში ტრადიციული, და სახალხო ჭამის, სმისა  და გართობის უნიკალური კულტურული ღონისძიებაა. ვინაიდან მას ტაძრების გარშემო ჩაეყარა საფუძველი, ჩინურად მიაოს[2] უწოდებენ. მცირე მოვაჭრეები ხედავდნენ, რომ მრავალი ადამიანი საკმეველს წვავდა და თაყვანს სცემდა ბუდას, ამიტომ ისინი ფულის გამოსამუშავებლად ტაძრის გარეთ უამრავ ჯიხურს დგამდნენ. ეს თანდათანობით მათ რეგულარულ საქმიანობადაც იქცა.    […]