ჭდე: შოუსუეი

  • შოუ სუეი

    შოუ სუეი

    შოუ სუეი (守岁)[1] არის ჩვეულება, რომლის თანახმად ჩინელები ძველი წლის ბოლო ღამეს ფხიზლობენ იმისათვის, რომ შეეგებონ ახალი, იმედებით აღსავსე  წლის დადგომას. ამ ჩვეულებას ასევე უწოდებენ „ჩუსი შოუ სუეი“ (除夕守岁), ასევე, გავრცელებული სახელწოდებაა „აონიენი”(熬年). ჩინეთში საუკუნეების განმავლობაში ოჯახის წევრები ტრადიციული საახალწლო ვახშამის შემდეგ, ერთად სხდებოდნენ და გათენებამდე სხვადასხვა თემაზე საუბრობდნენ, ანთებდნენ მანათობლებს და მთელი ღამის განმავლობაში […]