ჭდე: ჩინური ენის ტრანსლიტერაცია

  • ჩინური ენის მარცვალთა სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის წესები

    ჩინური ენის მარცვალთა სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის წესები

    [:ka] ჩინური ენის მარცვალთა სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები (ჩინ. 汉语音节结构与汉格音译规则) მომზადებულია საქართველოს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტში ქართული და ჩინური ენების სპეციალისტთა თანამშრომლობით. წესები მიზნად ისახავს ჩინურენოვანი პოლიტიკური და იურიდიული დოკუმენტების ქართულ ენაზე სწორად გადმოტანას. იგი ასევე განკუთვნილია სარედაქციო და საგამომცემლო საქმის სპეციალისტებისა და მთარგმნელებისათვის; ზოგადად, ამ საკითხით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის. ჩინური ენის მარცვალთა სისტემის […]