ჭდე: ჩინური ხელოვნება

  • ჩინური დამწერლობა და კალიგრაფია

    ჩინური დამწერლობა და კალიგრაფია

    [:ka] ჩინური დამწერლობა არის იეროგლიფური, რის გამოც იგი მკვეთრად გამოირჩევა მსოფლიოს სხვა თანამედროვე დამწერლობათაგან. ესაა იდეოგრაფიულ-მარცვლოვანი დამწერლობა, რომლის ნიშანი – იეროგლიფი – სამეტყველო ენის ერთ მარცვალს ან მთლიან სიტყვას წარმოადგენს. განსხვავებით გავრცელებული ასობგერითი დამწერლობის ფონეტიკური სისტემისაგან, თითოეული იეროგლიფური ნიშანი შეესაბამება სიტყვას ან მარცვალს. იეროგლიფების საერთო რაოდენობა ჩინურ ენაში შეადგენს 60–70 ათასზე მეტს, პრაქტიკულად კი, გამოიყენება […]